Denná aktualizácia

Denne aktualizovaný súbor informácií o slovenských firmách na úrovni záznamov publikovaných v Obchodnom vestníku od roku 1993.

Hromadný import

Potrebujete sledovať informácie o viacerých subjektoch? Využite možnosť hromadne importovať IČO všetkých subjektov, ktoré chcete monitorovať, jedným kliknutím.

Monitoring

E-mailové notifikácie o aktuálnych zmenách monitorovaných subjektov najneskôr nasledujúci deň po dni zverejnenia zápisu v Obchodnom vestníku.


Denne aktualizovaný súbor informácií o slovenských firmách na úrovní záznamov publikovaných v Obchodnom vestníku (Informácie z obchodného registra, o konkurzoch a likvidácii spoločnosti, zverejnené účtovné závierky, správy o hospodárení a pod.) Údaje o subjektoch sú previazané až do záznamov z roku 1993.
Produkt umožňuje:
  • vyhľadať subjekt v rozsiahlej databáze podnikateľských subjektov podľa záznamov zverejnených v Obchodnom vestníku buď zadaním názvu, IČO alebo pomocou nastaviteľných kritérií.
  • vyhľadávať osoby v databáze podnikateľských subjektov podľa záznamov zverejnených v Obchodnom vestníku, pričom sa zobrazí prehľad záznamov, v ktorých je hľadaná osoba uvedená.
  • prehliadať aj exportovať zobrazené zverejnené dáta.
  • nastaviť monitoring na zvolené subjekty, ktorý spočíva v zaslaní e-mailovej správy o zmene/doplnení ďalšieho zápisu pri monitorovanom subjekte.
  • hromadne importovať IČO viacerých subjektov, ktoré chcete monitorovať.